Olet täällä

3AMK rehtorien kannanotto: Opiskeluperäinen maahanmuutto on ratkaisu osaajapulaan

14.05.2019
3AMK rehtorien kannanotto: Opiskeluperäinen maahanmuutto on ratkaisu osaajapulaan

Suomella on suuri haaste ikäpyramidinsa kanssa. Erityiset kasvukeskukset ovat tilanteessa, jossa osaavista tekijöistä on pulaa. Pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulut tekevät voitavansa, vaikka liian tiukat tutkintokatot jarruttavatkin toimintaamme.

Tavoitteena tulee olla, että kaikki Suomessa koulutuksen saaneet myös työllistyvät Suomeen. Heillä on kotimaisten kielten osaamista ja vähintäänkin runsaan kolmen vuoden kokemus aktiivisesta arjesta Suomessa. Henkisiä ja käytännön esteitä työllistymiselle tulee aktiivisesti poistaa ja Suomessa suoritettu tutkinto tulee nähdä hyvänä perusteena oleskelulupa- ja kansalaisuusharkinnassa.

Kaikki tämä edellyttää yhteiskunnaltamme asenteellista valmiutta sekä myönteistä suhtautumista kansainvälisyyteen. Se myös edellyttää joustavuutta oleskelulupaprosesseissa ja maahantulokäytänteissä, jotta opiskelijat ylipäätään saadaan Suomeen opiskelemaan. Tälläkin hetkellä on useita tapauksia, joissa opintonsa maksanut ulkomaalainen opiskelija joutuu odottamaan kohtuuttoman kauan maahantuloon oikeuttavaa päätöstä.

Ammattikorkeakouluilla on vahvaa näyttöä hyvästä yhteistyöstä yritysten kanssa, ja suomalaisten osalta työllistyminen on erinomaisella tasolla. Tässä yhteistyössä painopistettä voidaan entisestään siirtää kansainvälisten osaajien työllistämiseen. Kansainvälisyys myös generoi kansainvälisyyttä – sekä käytännössä että asenteellisella tasolla.

Suomi on tilanteessa, jossa kaikki keinot tulee käyttää työtätekevän kansanosan määrälliseksi kasvattamiseksi. Tässä työssä korkeakoulut ovat rooliensa mukaisesti luontevia toimijoita. Panostaminen koulutukseen on aina investointi tulevaisuuteen. Selvää on, että yksistään kotimaiset osaajat ja markkinat eivät meille tule riittämään.

Teemu Kokko, rehtori-toimitusjohtaja, Haaga-Helia
Riitta Konkola, rehtori-toimitusjohtaja, Metropolia
Jouni Koski, rehtori-toimitusjohtaja, Laurea