Olet täällä

Avoimen väylän haku

Avoimen väylän haku

Haaga-Helian avoin ammattikorkeakoulu antaa mahdollisuuden hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta. Suosittelemme hakukelpoisuuteen vaadittaviksi opinnoiksi kyseessä olevan koulutusohjelman perusopintoja.

Tammikuussa 2020 alkavat opinnot

Haku avoimen väylän kautta tammikuussa 2020 alkaviin amk- ja yamk-opintoihin on 10.10.-31.10.2019 klo 15.00. Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Amk-tutkintoon hakevalla tulee olla 30 opintopistettä koulutuskohtaisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin hakuhetkellä ja loput hakukelpoisuuteen vaadittavat opinnot (yhteensä 60 op) kirjattuna 9.1.2020 mennessä.

Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee olla 9.1.2020 mennessä 30 op hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin. Lisäksi ylempään amk-tutkintoon hakevan tulee täyttää koulutusohjelman hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta.

Huomaathan, että useat koulutukset edellyttävät 3,0 keskiarvoa.

Liiketalouden (Helsinki päivä ja monimuoto), myyntityön ja finanssi- ja talousasiantuntijan koulutukseen hakevalla tulee olla tasotestit (ruotsi, matematiikka, englanti) hyväksytysti suoritettuna. Mikäli hakija ei ole niitä läpäissyt, em. aineista tulee olla suoritettuna valmentavat kurssit, tai hakijan tulee olla suorittanut englannin, ruotsin ja matematiikan opintoja vähintään 3 op/aine.

Tarkemmat valintaperusteet ovat saatavilla Opintopolusta alla olevien linkkien kautta. Lue valintaperusteet huolellisesti ennen hakemista. Hakulomake löytyy hakuaikana Opintopolusta ao. linkkien kautta.

Suomenkieliset ammattikorkeakoulututkinnot:

Finanssi- ja talousasiantuntijan koulutus
Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutus
Journalismin koulutus
Liiketalouden koulutus, Helsinki
Liiketalouden koulutus, Porvoo
Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutus
Liikunnan ja vapaa-ajan koulutus
Matkailun koulutus
Matkailun liikkeenjohdon koulutus
Myynnin ja visuaalisen markkinoinnin koulutus
Myyntityön koulutus
Ruokatuotannon johtamisen koulutus
Tietojenkäsittelyn koulutus

Suomenkieliset ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot:

Liiketoiminnan teknologiat
Liiketoiminnan uudistamisen ja johtamisen koulutus, Pasila
Liikuntajohtamisen ja valmennuksen koulutus
Palveluliiketoiminnan johtamisen ja kehittämisen koulutus
Uudistuvan journalismin koulutus

 

Englanninkieliset koulutukset

Elokuussa 2020 alkavat opinnot

Haku avoimen väylän kautta elokuussa 2020 alkaviin amk- ja yamk-opintoihin on 24.3.-16.4.2020 klo 15.00. Haku on tarkoitettu opiskelijoille, jotka ovat jo suorittaneet opintoja avoimessa ammattikorkeakoulussa.

Huomioithan seuraavan muutoksen: Kun hakija hakee amk-tutkintoon johtavaan koulutukseen, hänellä tulee olla hakuaikana vähintään 55 opintopistettä avoimen ammattikorkeakoulun opintosuorituksia kirjattuna opintorekisteriin.

Liiketalouden (Helsinki päivä ja monimuoto), myyntityön ja finanssi- ja talousasiantuntijan koulutukseen hakevalla tulee olla tasotestit (ruotsi, matematiikka, englanti) hyväksytysti suoritettuna. Mikäli hakija ei ole niitä läpäissyt, em. aineista tulee olla suoritettuna valmentavat kurssit, tai hakijan tulee olla suorittanut englannin, ruotsin ja matematiikan opintoja vähintään 3 op/aine.

Ylempään amk-tutkintoon hakevalla tulee olla 30.6.2020 mennessä 30 op hakukelpoisuuteen vaadittavia soveltuvia, ylemmän amk:n tasoisia avoimen amk:n opintoja kirjattuna opintorekisteriin. Lisäksi ylempään amk-tutkintoon hakevan tulee täyttää koulutusohjelman hakukelpoisuusvaatimukset korkeakoulututkinnon ja työkokemuksen osalta.

Huomaathan, että keskiarvovaatimus kaikissa koulutuksissa on 3,0. Tarkemmat valintaperusteet julkaistaan myöhemmin Opintopolussa.

Lisätietoja

Hakijapalvelut