Olet täällä

Liiketalous

Liiketalous

Opiskele liiketaloutta - täydennä osaamistasi tai tähtää kohti AMK-tutkintoa!

Voit suorittaa avoimessa AMK:ssa yksittäisiä moduuleja tai jos tähtäät AMK-tutkintoon, suorita kyseiseen koulutusohjelmaan soveltuvia opintoja  ja voit hakea AMK-tutkintoon avoimen väylän kautta. Liiketalouden yksikön perusopinnot muodustuvat 15 op laajuisista moduuleista.

Syyslukukauden opetustarjonta julkaistaan pian! Uudet opiskelijat voivat ilmoittautua 3.8. klo 9.00 alkaen. Opintoja on tarjolla päivä-,  monimuoto- ja virtuaaliopetuksena.

Verkkokurssit osaamisesi kehittämiseksi

Kiertotalous ja ilmasto yritystoiminnassa (5 op)

Uudenlaisella, kestävällä liiketoiminnalla voidaan vaikuttaa merkittävästi ilmastonmuutokseen vähentämällä mm. päästöjä. Opintojaksolla perehdytään siihen, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta toiminnassaan. Opintojakson jälkeen ymmärrät, mikä on yrityksen ja sen asiantuntijoiden rooli ilmastotoimissa sekä siirryttäessä kohti kiertotaloutta.

Palvelumuotoilun menetelmät (2 op) 

Mitä palvelumuotoilu tarkoittaa ja miten sitä voi hyödyntää palveluiden kehittämisessä? Opintojaksolla perehdytään palvelumuotoilun eri prosesseihin ja sen keskeisiin menetelmiin.

Asiakaskokemuksen kehittäminen palvelumuotoilun avulla (3 op)

Opintojaksolla sovelletaan Palvelumuotoilun menetelmät -kurssilla opittuja menetelmiä käytännön kehittämistyöhön. Opit valitsemaan sopivat menetelmät prosessin eri vaiheisiin sekä tarkastelemaan valitsemaasi kehittämiskohdetta kokonaisvaltaisesti asiakaskokemuksen näkökulmasta.

Myyntiajattelua asiantuntijoille (5 op)

Asiantuntijatyössä on tärkeää osata myydä omat ideat, osaaminen ja yhteistyömahdollisuudet toiselle osapuolelle. Myyntityöstä voidaankin ammentaa runsaasti oppeja, joista on hyötyä myös asiantuntijatyössä. Opintojaksolla opit ymmärtämään myyntiprosessin eri vaiheita sekä pääset kehittämään myyntekniikkaasi ja -taitojasi erilaisten käytännön harjoitusten avulla.

Talouden automaatio ja robotiikka (5 op) 

Ota taloushallinnon prosessit ja automaatio haltuun! Kurssilla perehdytään siihen, miten taloushallinnon prosesseja voidaan tehostaa sekä milloin ja miten robotiikkaa on mahdollista hyödyntää taloushallinnossa. Kurssilla on tarjolla etäluentoja, mutta sen voi suorittaa myös täysin virtuaalisesti. Etätehtävät on mahdollista korvata myös oman yrityksen tai työnantajan kehitysprojektilla. Sisältö on vastaava kuin Robotiikka talousprosesseissa -opintojaksolla.

Corporate responsibility (5 op)

Through this eight-week course, students from any sector will develop a greater understanding of how sustainability can benefit companies as well as our planet. You will deepen your understanding of the importance of Corporate Social Responsibility (CSR) and learn how various sustainability actions might contribute to broader strategic goals of organizations. This course is divided into six sections and students are required to complete one section per week.

Polkuopinnot liiketalouden tradenomi-tutkintoon tähtääville

Tarjoamme liiketalouden opinnoista kiinnostuneille uusille avoimen AMK:n opiskelijoille polkuopintoina 30 opintopisteen kokonaisuutta iltaopintoina syyslukukaudella 2020. Tarkemmat aikataulut päivittyvät pian. Ilmoittautuminen alkaa 3.8.2020 klo 9.00 ja opiskleijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä.

Polkuopintojen moduulit:

  • Työyhteisöosaaja -moduuli 15 op, katso moduulikuvaus (edellyttää perustaitoja Wordista ja Power Pointista)
  • Liiketoimintaosaaja -moduuli 15 op, katso moduulikuvaus

Paikkoja polkuopintoihin on rajoitetusti (enintään 40), joten edellytämme valituilta sitoutuneisuutta opintoihin ja lähiopetuksen aikatauluihin, opiskeluvalmiuksia esseiden ja raporttien kirjoittamiseen sekä riittävää suomenkielen taitoa (taso C). Osa opetusmateriaalista voi olla englanninkielellä. Opiskelijat valitaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinnoissa tarvitset kannettavaa tietokonetta, lue laitesuosituksista. Kun olet suorittanut 55 op avoimen opintoja vähintään 3.0 keskiarvolla, voit halutessasi hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimen väylän kautta.  Lue tarkemmin hakuvaatimuksista täältä.  Hakuaika on kaksi kertaa vuodessa. Vaihtoehtoisesti voit hakea yhteishaun kautta ja avoimessa suorittamasi opintopisteet hyväksiluetaan mikäli tulet hyväksytyksi.

Lue lisää

Yhteystiedot

Katso myös:
Porvoon kampuksen liiketalouden tarjonta

Löydät monipuolisia kieli- ja viestintäopintoja myös Liiketoiminnan palveluratkaisujen ja kielten koulutusohjelmasta